"Portræt af Birgitte Mørch"

Præsentation:

Jeg er født i 1947, uddannet cand.psych., Københavns Universitet 1976

Jeg har i ca. 20 år arbejdet som klinisk psykolog
på Rigshospitalet, i kommuner, i børne- og voksenpsykiatrien, har været forstander på behandlingshjem for børn af alkohol- og stofmisbrugende forældre.

I andre 20 år har jeg arbejdet som erhvervspsykolog, heraf 5 år ansat i offentligt regi, og herefter som privatpraktiserende, primært med organisation og ledelse i hospitalsvæsnet og i kommunalt regi.

Jeg er autoriseret i Myers-Briggs typeindicator.
I denne typeindicator arbejdes der med menneskers forskelligheder, som er vigtige at forstå, når man skal arbejde sammen, og ens ressourcer udnyttes bedst muligt.